Opleiding, (Bij-)scholing en Training

Supplying Courses

Deze worden door EB georganiseerd voor alle instellingen voor beroepsonderwijs om ervaringen uit te
wisselen over activiteiten, werkzaamheden en kwalificaties van het onderwijspersoneel te verbeteren en
mogelijkheden tot discussie te scheppen.