Euregionale samenwerking en mobiliteit

Mobility
EB ondersteunt strategische partnerschappen met als doel om de mobiliteit en flexibiliteit
van studenten, docenten en stakeholders in het beroepsonderwijs te bevorderen voor de arbeidsmarkt
van de Euregio Maas Rijn.