2e bijeenkomst Intelligent Emotional Exchanges (IE³)

Op woensdag 16 juni 2021 vond in Herzogenrath/Duitsland de 2e bijeenkomst plaats in het kader van IE3. Ondanks enkele beperkende Covid gerelateerde maatregelen kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Naast een functionele agenda werd door de partners elkaars ervaringen en plannen met betrekking tot voortijdig schoolverlaten gepresenteerd. Als aanvulling hierop maar ook als voorbereiding op de geplande training ‘Emotionele intelligentie’ in november 2021 in Slovenië verzorgde Ron van Achteren van ROC Amsterdam een workshop waarin hij de schoolverlatersaanpak van zijn ROC presenteerde en ideeën aanleverde voor het opzetten van train de trainer trajecten. Kortom, een bijzonder waardevolle bijeenkomst. Allen kijken vol vertrouwen vooruit naar de training in Ljubljana.