De Stichtingen “Stichting Europese Beroepsopleidingen”(Stichting EB) en “Euregio-Berufsausbildung”(EB e.V.) zijn strategische netwerken van instituten voor beroepsopleidingen en volwasseneneducatie in Nederland, België en Duitsland met als doel de internationale samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn.

Stichting EB en EB e.V. maken deel uit van een Euregionale samenleving waarbinnen een groot aantal nationaliteiten en culturen samenleven , in 3 landen met 3 verschillende talen en 5 verschillende culturen. De euregionale mobiliteit van werknemers groeit in een snel tempo. Daardoor is in alle bereiken van de beroepsopleingen en volwasseneneducatie een duidelijke tendens vast te stellen: in de curricula van de studenten, in de bijscholingstrajecten van docenten en in innovatieplan en opleidingen en bedrijven. De stichtingen EB wil de internationale activiteiten versterken door het gebruik en de inzet van de hoogste kwaliteitsstandaarden. En geeft support aan de partners van haar netwerk door gemeenschappelijke cursussen en scholingsprogramma’s voor coördinatoren internationalisering en door gemeenschappelijke internationale projecten. EB wil voor instituten en instellingen uit andere landen een competente partner zijn als het gaat om het realiseren van Europese projecten en initiatieven.

Opleidingssectoren

 • Volwassenenonderwijs
 • Economie en Handel
 • Gezondheidszorg
 • Personele en Sociale Dienstverlening
 • Horeca
 • Toerisme
 • Sport en Leisure
 • Technologie
 • Luchtvaarttechniek
 • Veiligheid
 • IT Technologie