Om een Euregionale en Europese samenwerking van het  initiële beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs te realiseren, hebben de stichtingen "Stichting EB" en "EB e.V."  de volgende doelstellingen:

  • Het leveren van (maatwerk) cursussen en train-the-trainer programma's;
  • Verwerven en uitvoeren van workshops en seminars;
  • Training en opleiding in geavanceerde laboratoria en werkplaatsen met up-to-date instrumentarium;
  • Verwerven en inzetten van gekwalificeerde experts;
  • Projectmanagement;
  • Realisatie van de grensoverschrijdende opleiding, training en bijscholing;
  • Verzorgen van delen van het curriculum van het initieel beroepsonderwijs;
  • Vergelijk van de leerinhouden ter bevordering van de transparantie van de beroepsopleidingen in verschillende landen;
  • Stimuleren en realisatie van de Euregionale en Europese mobiliteit voor leraren, opleiders en studenten;
  • Het intensief volgen van Europese ontwikkelingen en het bevorderen van de implementatie en het gebruik van nieuwe Europese instrumenten (EQF, ECVET, EQAVET, Europass).