Bijeenkomst partners “Emotion to Motion” in Sofia (Bulgarije)

Van 11 tot en met 13 januari 2017 vond in Sofia de derde bijeenkomst plaats van het partnerschapsproject “Emotion to Motion”.
Centraal stonden de te ontwikkelen trainingsmodules voor jonge werkzoekenden om hun emotionele intelligentie te verbeteren en zodoende sneller werk te kunnen vinden. De Stichting EB heeft ook aan deze bijeenkomst deelgenomen.