Erasmus+ mobiliteitsproject Stradrops te Hasselt, België

Aan de tweedaagse slotconferentie (16 en 17 januari 2018) van het Erasmus+ mobiliteitsproject Stradrops (Reductie van het voortijdig schoolverlaten) te Hasselt, België hebben 40 personen uit de gehele Euregio Maas Rijn deelgenomen. Naast een terugblik op de studiereizen naar Finland en Spanje werden presentaties verzorgd door de partnerinstituten over de eigen activiteiten en instrumenten die ingezet worden om het voortijdig schoolverlaten (drop-outs) terug te dringen. Daarnaast werden lezingen gegeven door Euregionale instituten en instellingen die zich eveneens met deze problematiek intensief bezighouden. Ook werd een presentatie verzorgd over de resultaten van het Erasmus + project “Emotion to Motion”( Emotional Intelligence Skills Developments Foster Youth Employability).