eVET-project: 7e werkbijeenkomst in Rome 1 juli tot 2 juli 2019

Van 1 juli tot 2 juli 2019 vond de 7e en laatste bijeenkomst van het Erasmus +-project “eVET” plaats in Rome. De gastheren waren de partners van de “Università degli Studi Guglielma Marconi” in Rome.
De eerste dag was gewijd aan de individuele partners die verslag uitbrachten over de verspreiding en publicatie van het project in hun eigen regio’s. Hiervoor is het eVET-portaal ontwikkeld, waarin de meest uiteenlopende deelnemers zich kunnen registreren. De presentatie over het eVET-project en het portaal, inclusief de registratieprocedure, heeft plaatsgevonden op beroepsopleidingen, universiteiten, kamers van koophandel en bedrijven en werd uitgevoerd door de partners die bij het project betrokken zijn.
Ten minste 100 partners van de Turkse projectpartners moeten eind september 2019 in het eVET-portaal zijn geregistreerd, ten minste 50 van de Italiaanse partner en van Euregio Berufsbildung e.V. ten minste 50 Duitse en 30 van de aangrenzende regio’s in België en Nederland. Deze zullen in de toekomst als multiplicators voor dit project dienen.
De registratie kan individueel uitgevoerd worden of institutioneel met behulp van een PIC-nummer. Het portaal legt in verschillende talen de procedure uit hoe bv. een cursus of buitenland verblijf aangeboden kan worden. Een ander gebruik van het portaal is hoe men achterhalen kan wat in Europa wordt aangeboden aan cursussen, lessen, lezingen, stages of andere evenementen. Het portaal geeft aan in welk land en op welke plaats een activiteit plaatsvindt, in welke periode, voor welke leeftijdsgroep en voor welke kwalificaties (EQF). Als men geïnteresseerd is, kan men contact opnemen met de aanbiedende opleiding, het bedrijf of een andere specifieke instelling via een contactpersoon zoals aangegeven in het portaal. Met dit contact kan vrijblijvend contact worden opgenomen om alle noodzakelijke  informatie te verkrijgen.

Voor informatie over het eVET-project in het algemeen en over het portaal in het bijzonder zie:

http://evetproject.boun.edu.tr
https://www.evetportal.eu

 
Newsletter 1 (English)
Newsletter 2 (English)