Intelligent Euregional Emotional Exchanges (IE³)

(Reducing Drop-outs by introducing Emotional Intelligence in VET)

Het Nationaal Agentschap van het Europese programma Erasmus+ in Nederland heeft de projectaanvraag van een “Exchange of Good Practices”, ingediend door Stichting Europese Beroepsopleidingen (Stichting EB), goedgekeurd.
In het project “Intelligent Euregional Emotional Exchange (IE³)”werken beroepsopleidingen uit de Euregio Maas-Rijn samen om voortijdig schooluitval te reduceren door introdictie van Emotionele Intelligentie (EI) in de onderwijs- en begeleidingsprogramma’s. STEP Institute, Ljubljana is als expertisecentrum op het gebied van EI, partner in dit project.
Volgens de planning vanuit de voor coronatijd start het project op 1 september 2020 en heeft een looptijd van 26 maanden.

Samenvatting:

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig verschijnsel dat in Europa wordt gezien als dé uitdaging. Persoonlijke frustraties maar ook daadwerkelijk verloren laten gaan van potentiële werknemers voor de arbeidsmarkt vormen voor de deelnemende partners in deze exchange de drijfveer om mee te doen. Eerdere studiereizen rondom het thema voortijdig schoolverlaten (project “Stradrops”) heeft de motivatie alleen maar vergroot toen deze studiereizen werden aangevuld met enkele workshops rond het thema Emotionele intelligentie (project “Emotion to Motion”) en de impact daarvan op voortijdig schoolverlaten. Precies dat is de reden voor de 9 partners om, onder regie van de Stichting Europese Beroepsopleidingen, deel te nemen aan deze Exchange of good practices. HAST Hasselt (België), Berufskolleg Eschweiler, Käthe Kollwitz Berufskolleg Aachen, Berufskolleg Jülich, Berufskolleg Herzogenrath (alle Duitsland), STEP Institute Ljubljana (Slovenië) en Stichting BVE Zuid Limburg in de vorm van het VISTA college (Nederland). Alle betrokken scholen zijn onderwijsinstellingen voor (middelbaar) beroepsonderwijs.

Met name de relatie emotionele ontwikkeling en voortijdig schoolverlaten vormt de trigger voor de participanten. Alle zijn overtuigd van de noodzaak tot het inbouwen van trainingen Emotionele Intelligentie (EI) in het lesprogramma dan wel het opnemen daarvan binnen de begeleidingstrajecten. Op termijn, zo is de stellige overtuiging, zal dit een positieve invloed hebben op reductie van het voortijdig schoolverlaten en zal dit voor de student een positieve uitwerking hebben op de kwaliteit van zijn verblijf op school en de kansen op de euregionale arbeidsmarkt. De doelstellingen van de exchange zijn smart geformuleerd en hard meetbaar. Verder getuigen zij van een hoog realiteitsgehalte.

  • Bewustwording rondom het belang van Emotionele intelligentie.
  • Herkenbaarheid in curriculum c.q. studentbegeleiding.
  • Minimaal 2 docenten/coaches per instituut zijn getraind en kunnen deze kennis/vaardigheden overdragen.
  • Bij elke partner is een aanzet gemaakt tot het uitvoeren van een train-the-trainer-programma voor omgaan met emotionele intelligentie.
  • STEP, de Sloveense expertpartner, blijft voor raadpleging beschikbaar.

Voorts heeft elke partner individuele doelen geformuleerd. De startpositie is voor elk van de partners immers anders. Het idee “van elkaar leren” is vanaf het begin leidend. De exchange zal bestaan uit bezoeken aan elkaars instituten waar kennis wordt gedeeld.

Daarnaast zal een training worden ingebouwd bij de Sloveense partner. en zal een aanzet worden gegeven tot interne een train-de-trainer-programma’s binnen de Euregionale opleidingsinstituten. Resultaten van reeds bereikte doelen worden gedeeld tijdens de 2 laatste bijeenkomsten.

Tijdens de slotbijeenkomst zullen relevante, regionale en provinciale partners bij de disseminatie betrokken worden. Op termijn zal deze exchange leiden tot een structurele aandacht voor Emotionele Intelligentie binnen de curricula c.q. de begeleidingstrajecten, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, het verstevigen van de band tussen de partners in de Euregio, een toegenomen aantal bilaterale samenwerkingen binnen diezelfde Euregio.

Last but not least zal dit dé doelstelling van de Stichting EB, het samenbrengen van scholen voor beroepsonderwijs in de Euregio Maas Rijn, stimuleren.