Kick-off meeting Intelligent Euregional Emotional Exchanges (IE³)

De “kick-off meeting” voor het project moest meerdere keren worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom COVID-19.
Op 24 maart 2021 was het voor EB mogelijk om met een beperkt aantal fysiek aanwezige projectdeelnemers officieel de “kick-off meeting” in de “Handwerkskammer” van Aken (Kamer van Koophandel) te houden. De overige projectpartners namen deel via “Skype”.
De focus van de bijeenkomst lag op het kernthema van het project: het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten door de implementatie van emotionele intelligentie in de begeleiding en in de curricula van de deelnemende instellingen voor beroepsonderwijs.
De rolverdeling binnen het samenwerkingsverband werd tijdens de bijeenkomst definitief bepaald:
EB Stichting is verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement.
Het Berufskolleg Herzogenrath is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, een belangrijk onderdeel van de uitwisseling. Er worden altijd verschillende metingen gedaan, een “0-meting” voor de beginsituatie, een “tussentijdse” voor het tussenresultaat en een eindmeting. Daarnaast worden na elke bijeenkomst vragen gesteld die kunnen worden gebruikt om de volgende bijeenkomsten te optimaliseren en voor te bereiden.
Her Berufskolleg Jülich is verantwoordelijk voor het samenvatten van de inhoudelijke documenten die door alle partners worden aangeleverd in een eindverslag voor alle partners.
HAST uit Hasselt (België) en VISTA met opleidingen in Maastricht, Sittard en Heerlen (Nederland) zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de docententraining bij partner STEP in Slovenië. Bovendien begeleiden zij, na afloop van de training bij STEP, de voortgang van de “Train the trainer”-cursussen bij de partnerinstituten.
In “Google Drive” is een platform voor interne communicatie ingericht. Alle documenten die van belang zijn voor de projectpartners zijn hier te downloaden en kunnen door bevoegde personen worden ingezien. Bijvoorbeeld de “to-do list”, waarop alle maatregelen en taken staan ​​vermeld voor een goed verloop van het gehele project.
De volgende bijeenkomst is gepland op 16 juni 2021 en zal plaatsvinden bij Berufskolleg Herzogenrath, Duitsland.