Verminderen van het aantal uitvallers in het beroepsonderwijs

Partnerschap Reductie Voortijdig Schoolverlaters in het Beroepsonderwijs

Euregio Berufsbildung e.V. is coördinator van het Erasmus+ mobiliteitsproject (call 2016) “Strategien zur Verringerung von “Dropouts” im Bereich VET”

(Strategieën om in het beroepsonderwijs de aantallen voortijdige schoolverlaters te reduceren) met partners in 6 Europese landen.

Coördinator:

Euregio-Berufsbildung e.V., Stolberg, Duitsland

Partners:

ROC Leeuwenborgh, Maastricht, Nederland

Berufskolleg Herzogenrath, Duitsland

Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes, Eupen, België

Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Finland

CIPFP Mislata, Valencia, Spanje

 

Samenvatting :

Sinds de Lissabon Strategie van 2010 heeft de Europese Unie zich tot doel gesteld om het aantal vroegtijdige schoolverlaters (drop-outs) tot 2020 aanzienlijk te verminderen,

Ondanks dit streven moet geconstateerd worden dat ook in 2016 het aantal jongeren dat ongekwalificeerd de beroepsopleidingen verlaat niet substantieel is verminderd.

Partnerinstituten en andere stakeholders van het beroepsonderwijs geven aan dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters niet significant minder wordt.

De kansen van drop-outs op de arbeidsmarkt zijn in de Euregio Maas Rijn vrijwel nihil. Kansen op de Euregionale arbeidsmarkt worden vrijwel uitsluitend geboden aan jongeren die gekwalificeerd de beroepsopleidingen verlaten.

Het bedrijfsleven stelt steeds hogere eisen aan nieuwe personeelsleden op het gebied van de inhoudelijke kwaliteit en flexibilisering.

Voor beroepsopleidingen is het moeilijk om vroegtijdig schoolverlaten tijdig te signaleren en preventieve activiteiten en instrumenten te hanteren om dit probleem te tackelen.

Ofschoon Dop-outs geen typisch probleem zijn in de Euregio Maas Rijn maar een fenomeen in de gehele Europese Unie, willen wij door middel van dit project:

 

  1. Een analyse maken van de oorzaken van het voortijdig schoolverlaten binnen het beroepsonderwijs bij onze partnerscholen in België, Finland, Spanje, Nederland en Duitsland. Zijn de oorzaken van het probleem in de verschillende landen vergelijkbaar?
  2. Zijn in de partnerlanden instrumenten, activiteiten of modules ontwikkeld die bruikbaar zijn om het aantal vroegtijdig schoolverlaters in het beroepsonderwijs te reduceren?
  3. Samen met onze projectpartners en sociale partners overleg voeren en samenwerken om vast te stellen of er instrumenten, activiteiten en methoden zijn die na aanpassing bruikbaar zijn in de eigen instituten.
  4. Bruikbare didactische instrumenten en methoden in de leerplannen te implementeren.
  5. Na afloop van het project en een intensieve evaluatie te bekijken in hoeverre een partnerschapsproject gerealiseerd kan worden met de aan dit project deelnemende partners en eventuele andere Europese partners om nieuwe methoden, instrumenten en modellen te ontwikkelen, te testen en te implementeren.