Studiereis naar Valencia

Na een eerste informatiebijeenkomst in april hebben in mei 2017 15 docenten, counselors en managers uit het beroepsonderwijs een studiebezoek gebracht aan de regio Valencia in het kader van het Erasmus+ project “Strategien zur Verringerung von Drop-outs im Bereich von VET” (Reduction of Drop-out rates in VET).
Experts uit de Euregio Maas Rijn (Duitsland, Nederland en België) hebben in Spanje verschillende beroepsopleidingen bezocht en gediscussieerd met Spaanse collega’s over het vroegtijdig schoolverlaten en de kennis genomen van de in de regio Valencia gehanteerde methoden en activiteiten om het aantal drop-outs te reduceren.  Ook werd informatie ingewonnen bij lokale autoriteiten om te zien hoe potentiele drop-outs worden opgevangen en begeleid en teruggeleid worden naar een opleiding.
De deelnemers aan de studiereis hebben onderling veel met elkaar gesproken en de eigen activiteiten en methoden ter reductie van het voortijdig schoolverlaten met elkaar gedeeld. De groep zal nog bij elkaar komen en good practices uit de eigen situatie presenteren en met elkaar delen.

Dit project wordt gecoördineerd door EB e.V. . In het najaar zal een studie bezoek worden gebracht aan de partner te Lahti in Finland.