eVET Project: 3e werkbijeenkomst in Rome op 13 september 2018

Als onderdeel van het eVET-online Vocational Education and Training Platform-project, werd de derde werkbijeenkomst gehouden op 13 september 2018 te Rome. Gastheer was de Marconi University.
Aan het begin werden, zoals ieder keer, de deelnemers door de coördinator geïnformeerd over de stand van de administratieve zaken en de te nemen acties van elke partner volgens een vastgesteld tijdschema. Daarna werden de analyses, WP2, en de softwaredesign beschrijving, WP3, en de softwaredesign beschrijving gepresenteerd en bediscussieerd.
Er werd bovendien afgesproken wat voor de eerstvolgende werkbijeenkomst in Istanbul in november door de partners aan WP4 en WP5 gerealiseerd diende te worden.