4e bijeenkomst Intelligent Emotional Exchanges (IE³)

 

Op 19 oktober 2022 vond de 4e officiële bijeenkomst plaats in het kader van onze exchange

‘Intelligent Euregional Emotional Exchanges IE3’. Dit keer waren we te gast bij Bk Jülich. Tijdens dit voorlaatste treffen, op 15 maart 2023 wordt de exchange afgesloten, informeerden de deelnemende instituten elkaar over concrete vorderingen op het gebied van implementatie van train-the-trainer trajecten en disseminatie.

Alle partners konden opmerkelijke vorderingen melden die varieerden van

  • concreet uitgewerkte lesmodules in boekvorm,
  • handleidingen voor docenten/begeleiders die emotionele intelligentie gaan inbouwen in hun lesprogramma,
  • ruimtes die speciaal ingericht zijn om trainingen emotioneel handelen daadwerkelijk te laten slagen,
  • opnemen in het curriculum, vastgelegd over een looptijd van 2 jaar,
  • het betrekken van externe partners bij invoering van emotionele intelligentie in het curriculum.
  • Veel positief resultaat, bruikbaar en toepasbaar voor de deelnemende partners en externe partijen.

Vast onderdeel tijdens de bijeenkomsten zijn de rondleiding in de gastschool en een workshop, sterk gerelateerd aan de toepassingsmogelijkheden van emotionele intelligentie.

Tijdens de rondleiding werden de praktijklokalen bezocht waarbij de sterke relatie met het bedrijfsleven werd benadrukt.

Monika Endner verzorgde de workshop ‘Knowing and feeling what is really important to us: a training in trea

ting oneself and others with understanding and empathy’, waarin veel praktische oefeningen werden aangereikt.

 

We kijken terug op een zeer waardevolle en inspirerende dag.