Bezoek TraCK Düren

Studenten motorvoertuigentechniek en mechatronica bezoek bij de TraCK in Düren, Duitsland.

Op 2 dagen, 04 oktober en 24 oktober 2019 brachten studenten en hun leraren een bezoek aan het TraCK Automotive Training Centre van de Kamer van Koophandel in Aken, gelegen in Düren, Duitsland.

Op vrijdag 4 oktober 2019 maakte een groep van 34 leerlingen en docenten van de beroepsopleiding HAST uit Hasselt (België) kennis met de nieuwste trainingsmethoden en -technieken op het gebied van motorvoertuigentechniek in het trainingscentrum “TraCK” in Düren. Het was een levendige uitwisseling van ervaringen, niet alleen tussen de jongeren, maar ook tussen de vakdocenten.
In deze context werd de groep ook het Erasmus + -project “eVET” gepresenteerd en de mogelijkheden van en de registratie binnen het binnen het project ontwikkelde eVET-portaal. De studenten en docenten toonden grote belangstelling voor het eVET-Portaal en men maakte kennis met het belang en de mogelijkheden van dit portaal. Vrijwel allen hebben zich bij het portaal geregistreerd.

Een tweede groep studenten en docenten was te gast op 24 oktober 2019. Dit waren eerstejaars studenten motorvoertuigentechniek van “VISTA College” uit Heerlen, het vroegere Arcus College.
Deze groep van 28 studenten en 3 docenten maakten ook intensief kennis met het eVET-portaal en ze wilden zich allemaal meteen in het portaal registreren.
Alle geregistreerde studenten en docenten hopen dat dit eVET-portaal duurzaamheid zal zijn en mogelijkheden biedt voor hun verdere professionele ontwikkeling en mogelijkheden biedt om ervaring op te doen in andere Europese landen om, voor wat de studenten betreft na behalen van hun diploma, fit te zijn voor de Europese arbeidsmarkt.

Voor informatie over het eVET-project in het algemeen en over het portaal in het bijzonder zie:

http://evetproject.boun.edu.tr
https://www.evetportal.eu