Goedkeuring inhoudelijk en financieel verslag IE³

Tijdens de zomervakantie heeft Stichting Europese Beroepsopleidingen (Stichting EB) het bericht van het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus Plus ontvangen dat het inhoudelijk en financieel verslag van het project “Intelligent Euregional Emotional Exchanges” (Reducing Drop-outs by introducing emotional Intelligence in VET) (Project Acronym IE³) heeft beoordeeld en goedgekeurd.

Daarmee werd een zeer succesvol project met zeer betrokken en betrouwbare partners afgerond. Overwogen wordt om op korte termijn met het partnerschap en andere beroepsopleidingen en andere expertisecentra bij elkaar te komen om te bekijken om een nieuw paternerschapsproject bij het Europese programma Erasmus Plus aan te vragen.