Train the trainer cursus voor counsellors in Ljubljana

In het kader van het Erasmus+ -programma participeert Stichting EB al sinds 2016 deel in het partnerschapsproject „Emotion to Motion“ (Emotional Intelligence Skills Development for Forster Youth Employabiblity) samen met partners uit Turkije, Bulgarije, Slovenië, Spanje en Griekenland.
Een onderdeel van dit project is een “Train the trainer” seminar dat gehouden werd van 18 tot en met 22 juni 2017 in Ljubljana. Voor Stichting EB namen hieraan 4 deelnemers van partnerinstituten uit de Euregio Maas-Rijn deel: Twee experts van ROC Leeuwenborgh te Maastricht/Sittard (Nederland), een expert van ZAWM uit Eupen (België) en een counsellor van Campus Hast uit Hasselt (België).
Onder leiding van deskundige collega’s uit Slovenië werd een op de praktijk georiënteerde cursus gevolgd die ertoe geleid heeft dat de cursus in de instituten van de Euregio Maas Rijn zelf kan worden uitgevoerd en collega’s kunnen worden geïnstrueerd.

Trainingsdoelen waren o.a.:

  • Strategieën ter voorkoming van stress
  • Conflictmanagement
  • Verbeteren van emotionele vaardigheden in het beroepsleven
  • Bevorderen van teamwork en het succesvol samenwerken met collega’s.

Een aangepast, soortgelijk trainingsprogramma is inmiddels door de collega’s van Campus Hast, Hasselt, ZAWM Eupen en ROC Leeuwenborgh voorbereid en gerealiseerd.